Blog Tag: phối màu giày dép

  • 15337579090 6a2d32d95f o

    Nguyên tắc phối màu của giày dép

    30/05/2016 1163
    Thông tin về giày dép đang mặc là một trong những điểm mấu chốt để chúng ta đưa ra những quy tắc chọn giày phù hợp. Đây là một trong những yế tố thẩm mỹ, vì đơn giản nó chiếm đến 30% trong... ...