Hướng dẫn thanh toán

Quý khách sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhân viên giao hàng sau khi đã nhận được sản phẩm.